RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO – Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

 1. Co to jest RODO ?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

 1. Dlaczego Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Białobrzegach przetwarza moje dane osobowe ?

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

 

 1. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, który odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W jakim celu Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w celu:

 1. podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury,
 3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach ?

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane kontaktowe,
 3. dane adresowe,

 

 1. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. instytucje upoważnione na mocy prawa,
 2. podmioty,  którym Miejsko Gminny Ośrodek Kultury powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach ?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Gminy, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

 

 1. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

 1. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

 1. Skąd Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

 1. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu