Zadania

  •  Białobrzeskie Centrum Kultury BIAŁE BRZEGI jest instytucją samorządową, wokół której koncentruje się życie kulturalno-artystyczne gminy i powiatu białobrzeskiego. Podstawowym celem prowadzonej działalności jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
  • BCK BIAŁE BRZEGI oferuje różnorodne formy zajęć artystycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszego miasta pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu, a także rozszerzenie i doskonalenie swoich pasji i talentów.
  • Działalność merytoryczna BCK-u ukierunkowana jest zgodnie ze społecznymi potrzebami środowiska lokalnego gminy Białobrzegi. Prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia artystyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkałych zarówno na terenie gminy i powiatu białobrzeskiego. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, wokalu, sztuk plastycznych, muzyki, teatru, ceramiki, nauki gry na instrumentach oraz szachów. Placówka organizuje liczne spektakle, pokazy, konkursy, festiwale, przeglądy, wieczorki taneczne, przedstawienia, imprezy plenerowe oraz artystyczne.
logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu