Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ośrodka  www.mgok.bialobrzegi.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-20 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20 r.

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby ze sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie .pdf nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych;
 • niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z powodu zautomatyzowanego sposobu wstawiania galerii zdjęć w naszych artykułach-obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany przez nas komponent wstawiający grafiki);
 • brak możliwości odsłuchania treści strony;
 • zamieszczane przez nas filmy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji;
 • zamieszczone przez nas na stronie publikacje w formacie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości.
  WYŁĄCZENIA: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dostępne udogodnienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-17
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Rzeźnicki.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 48 613 23 70


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach
Adres: ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 48 613 23 70
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach. Są to dwa budynki: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach (wraz z Biblioteką Publiczną MGOK Białobrzegi) oraz oddział Biblioteki Publicznej MGOK w Szczytach. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach mieszczący się pod adresem ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla osób na wózku. Natomiast budynek filii pod adresem Szczyty 45a nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie posiadają windy, platform, informacji głosowych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w w/w obiektach są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu