Szkolenia dla kadry bibliotecznej dzięki realizacji programu BLISKO 2022-2023

284061846 2191832864325320 8660963800907203658 nW dniu dzisiejszym, tj. 25 maja w naszym Centrum Kultury odbyło się szkolenie pt. Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych dla bibliotekarzy, pracowników oraz reprezentantów naszych partnerów, którzy wspólnie z nami realizują program BLISKO 2022-2023. Szkolenie poprowadził trener pan Marcin Skrabka. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, czym są lokalne partnerstwa oraz w jaki sposób spełniają cele: zaspokajania potrzeb danej społeczności, umacniania poczucia tożsamości i wspólnoty, integracji i aktywizacji mieszkańców.

 

 

Celem warsztatu było przekazanie wiedzy z zakresu budowania partnerstw oraz przedstawienie sposobów na aktywizację lokalnej społeczności przez bibliotekę.


Dziękujemy naszym partnerom Warsztat Terapii Zajęciowej "Olszynka", Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Białobrzegi za udział w szkoleniu i spędzony wspólnie czas. „Jesteśmy…Blisko!”


Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0

 

Dokumentacja zdjęciowa: https://www.facebook.com/bckbialebrzegi

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu