„Jesteśmy…Blisko” nawet i w kinie

296615735 2242665082575431 1538436357948981780 nKsiążka i kino ? To idealne połączenie, bo promocja czytelnictwa powinna być wszędzie! W dniu wczorajszym 28 lipca 2022 r. Biblioteka BCK zorganizowała jednodniową wycieczkę do kina Helios dla naszej kadry bibliotecznej wraz z przedstawicielami naszych partnerów projektu oraz dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jest to kolejny krok w kierunku polepszenia dostępności naszej biblioteki do różnych grup odbiorców bo „Jesteśmy…Blisko”!


Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .


NPRCz 2.0Narodowe Centrum KulturyMinisterstwo Kultury I Dziedzictwa

 

Dokumentacja zdjęciowa: https://www.facebook.com/bckbialebrzegi

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu