"Jesteśmy...Blisko!"

312082439 455500440019005 5175896445875726274 nDzisiejszy wyjazd do kina był zwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu głównie podczas warsztatów: malarskich, teatralnych i pisarskich, które były realizowane w pierwszym roku zadania pn. "Jesteśmy...Blisko!".

Wspólnie spędzone chwile w przestrzeni bibliotecznej naszego centrum kultury przyczyniły się w bardzo dużym stopniu do integracji społeczności: kadry bibliotecznej, pracowników, partnerów, uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami/opiekunami. Finalnie śmiało możemy powiedzieć "Do zobaczenia" w kolejnych wspólnych działaniach, bo "Jesteśmy...Blisko!".

 


Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Narodowe Centrum KulturyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNPRCz 2.0

 

Fotorelacja: https://www.facebook.com/bckbialebrzegi

 

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu