Zgłoś, wygraj i zrealizuj swój pomysł!

PLAKATY MGOK 2023 03 30T122419.261Ogłaszamy Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach zadania „Jesteśmy…Blisko!”. Jeśli masz pomysł na realizację własnej inicjatywy dla lokalnej społeczności , a brakuje Ci środków na jej realizację? Spieszymy z pomocą i już tłumaczymy.


Nasza Biblioteka od ubiegłego roku jest beneficjentem programu BLISKO 2022-2023 i realizuje zadanie pt. „”Jesteśmy…Blisko”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

 


W ramach tego projektu wydzielona część budżetu jest przeznaczona na realizację inicjatywy zaproponowanej przez mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi. 


Pula środków do wykorzystania 25 000 PLN.


Zatem każdy mieszkaniec naszej gminy, który ukończył 13 lat może mieć swój wkład w rozwój kultury, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!


Z tego miejsca zachęcamy w szczególności młodzież do realizacji własnych, autorskich pomysłów! Jesteśmy…Blisko!
Więcej informacji w regulaminie.
Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

REGULAMIN

REGULAMIN BLISKO

FORMULARZ OFERTY

 

 

PLAKATY MGOK 2023 03 30T122419.261

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu