Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców Białobrzegów

PLAKATY MGOK 59.442 cm 2Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się poznać pozytywne i negatywne aspekty, oczekiwania co do działalności bibliotecznej oraz rekomendacje związane z rozwojem i utrzymaniem funkcji czytelniczych i kulturotwórczych angażujących aktywność społeczną mieszkańców. Dla naszej kadry jest to bardzo cenny drogowskaz, który tworzy plan na dalsze działania!

Badanie zostało przeprowadzone od 15 czerwca do 31 lipca w ramach projektu BLISKO 2022-2023 konkursu "Jesteśmy...Blisko!".

 

Zapraszamy do lektury :)

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

 

Wnioski z wywiadów, badań ankietowych i obserwacji przeprowadzonych w bibliotece Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”

Raport z wywiadów z czytelnikami Biblioteki Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”Raport z wywiadów z czytelnikami Biblioteki Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”

Raport z obserwacji w bibliotece Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”

Raport z ankietowego badania potrzeb użytkowników biblioteki Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”użytkowników biblioteki Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”

 

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu